Logo Arrow Vietnam  Co. Ltd

In ấn & SX SP Quảng Cáo

standee gia re nhat cat theo hinh format standee cờ Để Bàn decal dan san english

Standee mini Để Bàn

standee giá cuốn nhom

Chất liệu: Hợp kim nhôm

KT A4: 250,000 Đ/bộ

(Click vào hình để xem chi tiết)

Giá cuốn nhôm thường

standee giá cuốn nhom

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Bao chuyên dụng màu đen.

Giá standee cuốn nhôm:

KT 60x160cm: 140,000 Đ/bộ
KT 80x200cm: 145.000 Đ/bộ

Giá bao gồm in PP / Backlit:

KT 60x160cm: 210.000 Đ/bộ giá bao gồm in PP:
KT 60x160cm: 290.000 Đ/bộ giá bao gồm in Backlit:
KT 80x200cm: 250.000 Đ/bộ giá bao gồm in PP:
KT 80x200cm: 360.000 Đ/bộ giá bao gồm in Backlit:

(Click vào hình để xem chi tiết)

Giá cuốn nhôm chất lượng

standee giá cuốn nhomstandee cuon backlit

Chất liệu: Hợp kim nhôm dày
Bao chuyên dụng màu đen, loại tốt

Giá standee cuốn nhôm:

KT 80x200cm: 280.000 Đ/bộ

Giá bao gồm in PP:

KT 80x200cm: 400.000 Đ/bộ giá bao gồm in PP:
KT 80x200cm: 490.000 Đ/bộ giá bao gồm in Backlit:

(Click vào hình để xem chi tiết)

Các loại standee cuốn

Giá cuốn nhựa

Chất liệu: Hai nắp bên làm bằng nhựa cứng kiểu mới ABS
Bao chuyên dụng màu đen.

Giá standee cuốn nhựa:

KT 60x160cm: 120.000 Đ/bộ
KT 80x200cm: 180.000 Đ/bộ
KT 120x200cm: 290.000 Đ/bộ

Giá bao gồm in PP:

KT 60x160cm: 200.000 Đ/bộ
KT 80x200cm: 280.000 Đ/bộ
KT 120x200cm: 450.000 Đ/bộ

(Click vào hình để xem chi tiết)

 

 

Giá cuốn dẹp chất lượng cao

standee Giá cuốn nhom chat luong

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Bao chuyên dụng màu đen

Giá cuốn dẹp chất lượng cao

KT 80x200cm: 400.000 Đ/bộ

Giá bao gồm in PP:

KT 80x200cm: 505.000 Đ/bộ in PP
KT 80x200cm: 550.000 Đ/bộ in Backlit

Giá cuốn nhôm 2 mặt

standee giá cuốn nhôm 2 mặt

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Bao chuyên dụng màu đen

Giá cuốn nhôm 2 mặt

KT 80x200cm: 460.000 Đ/bộ

Giá bao gồm in PP:

KT 80x200cm: 670.000Đ/bộ

(Click vào hình để xem chi tiết)

 

 

Giá cuốn nhôm 2 mặt

standee giá cuốn nhôm 2 mặt

Chất liệu: Hợp kim nhôm 
Bao chuyên dụng màu đen

Giá cuốn nhôm 2 mặt

KT 80x200cm: 460.000 Đ/bộ

Giá bao gồm in PP:

KT 80x200cm: 670.000Đ/bộ

(Click vào hình để xem chi tiết)

 

 

Floor sticker, decal dan san, quang cao tren nen nha
Decal dán sàn
In PP, In tranh dan tuong
In PP - In tranh
In decal, in tem, in decal chat luong cao, In Quang Cao
In Decal
In Hiflex, in bat, in Quang Cao, in ban ron, in band roll
In Hiflex
In tem, In sticker, In decal + cat
In bế - In + Cắt
Cac loai standee, Standee cuon, standee x, standy cuon nhom
Standee
SX POSM, san xuat Posm, Point-of-sale-material
POSM